dag tijd veld   Liefde is...   tegen Liefde is.. Uitslag   Gefloten heeft...
4 juli 20:00 Lover's Lane ...haar duifje noemen ...lekker! 2 - 1 ...zijn hockeysokken wassen
4 juli 20:00 Groen als Gras ...haar wel terugbellen ...in een tent slapen 1 - 1 ...zijn hockeysokken wassen
4 juli 20:00 Knuffelweide ...wel wachten met sex ...gemengd spelen 1 - 2 ...zijn hockeysokken wassen
4 juli 20:00 Zevende Hemel ...geen eenzame kerst ...een stille aanbidder 2 - 0 ...zijn hockeysokken wassen
4 juli 20:00 De Haagse Matras ...er klaar voor zijn ...hem ook laten scoren 3 - 0 ...zijn hockeysokken wassen
4 juli 20:00 Hof van Eden ...zijn bed verwarmen ...samen bier drinken 1 - 2 ...zijn hockeysokken wassen
 
4 juli 20:30 Lover's Lane ...voor jou 10 anderen ...door het veld huppelen 1 - 4 ...hem ook laten scoren
4 juli 20:30 Groen als Gras ...elkaar zomaar omhelzen ...zijn hockeysokken wassen 2 - 3 ...hem ook laten scoren
4 juli 20:30 Knuffelweide ...op vrijdag brunchen ...voor elkaar vallen 1 - 1 ...hem ook laten scoren
4 juli 20:30 Zevende Hemel ...haar tandenborstel gebruiken ...niet meer scharrelen 2 - 2 ...hem ook laten scoren
4 juli 20:30 De Haagse Matras ...morgen samen vrij nemen ...iemand die je ‘s nachts instopt 2 - 1 ...hem ook laten scoren
4 juli 20:30 Hof van Eden ...een beschuitje eten ...klef! 3 - 4 ...hem ook laten scoren
 
4 juli 21:00 Knuffelweide ...zijn bed verwarmen ...lekker! 2 - 1 ...morgen samen vrij nemen
4 juli 21:00 Zevende Hemel ...haar duifje noemen ...in een tent slapen 2 - 0 ...morgen samen vrij nemen
4 juli 21:00 De Haagse Matras ...haar wel terugbellen ...gemengd spelen 0 - 0 ...morgen samen vrij nemen
4 juli 21:00 Hof van Eden ...wel wachten met sex ...een stille aanbidder 3 - 1 ...morgen samen vrij nemen
 
4 juli 21:30 Knuffelweide ...geen eenzame kerst ...hem ook laten scoren 0 - 4 ...elkaar zomaar omhelzen
4 juli 21:30 Zevende Hemel ...er klaar voor zijn ...samen bier drinken 1 - 4 ...elkaar zomaar omhelzen
4 juli 21:30 De Haagse Matras ...een beschuitje eten ...door het veld huppelen 0 - 1 ...haar duifje noemen
4 juli 21:30 Hof van Eden ...voor jou 10 anderen ...zijn hockeysokken wassen 0 - 1 ...haar duifje noemen
 
4 juli 22:00 Knuffelweide ...elkaar zomaar omhelzen ...voor elkaar vallen 0 - 1 ...geen eenzame kerst
4 juli 22:00 Zevende Hemel ...op vrijdag brunchen ...niet meer scharrelen 1 - 1 ...geen eenzame kerst
4 juli 22:00 De Haagse Matras ...haar tandenborstel gebruiken ...iemand die je ‘s nachts instopt 1 - 0 ...geen eenzame kerst
4 juli 22:00 Hof van Eden ...morgen samen vrij nemen ...klef! 3 - 3 ...geen eenzame kerst
   
27 juni 20:00 Lover's Lane ...gemengd spelen ...morgen samen vrij nemen 0 - 1 ...voor elkaar vallen
27 juni 20:00 Groen als Gras ...een stille aanbidder ...een beschuitje eten 0 - 2 ...voor elkaar vallen
27 juni 20:00 Knuffelweide ...hem ook laten scoren ...voor jou 10 anderen 1 - 1 ...voor elkaar vallen
27 juni 20:00 Zevende Hemel ...samen bier drinken ...elkaar zomaar omhelzen 0 - 3 ...voor elkaar vallen
27 juni 20:00 De Haagse Matras ...lekker! ...op vrijdag brunchen 1 - 0 ...voor elkaar vallen
27 juni 20:00 Hof van Eden ...in een tent slapen ...haar tandenborstel gebruiken 0 - 4 ...voor elkaar vallen
 
27 juni 20:30 Lover's Lane ...voor elkaar vallen ...er klaar voor zijn 3 - 1 ...in een tent slapen
27 juni 20:30 Groen als Gras ...niet meer scharrelen ...zijn bed verwarmen 7 - 5 ...in een tent slapen
27 juni 20:30 Knuffelweide ...iemand die je ‘s nachts instopt ...haar duifje noemen 0 - 2 ...in een tent slapen
27 juni 20:30 Zevende Hemel ...klef! ...haar wel terugbellen 3 - 1 ...in een tent slapen
27 juni 20:30 De Haagse Matras ...door het veld huppelen ...wel wachten met sex 1 - 0 ...in een tent slapen
27 juni 20:30 Hof van Eden ...zijn hockeysokken wassen ...geen eenzame kerst 7 - 1 ...in een tent slapen
 
27 juni 21:00 Knuffelweide ...gemengd spelen ...een beschuitje eten 1 - 1 ...er klaar voor zijn
27 juni 21:00 Zevende Hemel ...een stille aanbidder ...voor jou 10 anderen 0 - 4 ...er klaar voor zijn
27 juni 21:00 De Haagse Matras ...hem ook laten scoren ...elkaar zomaar omhelzen 1 - 1 ...er klaar voor zijn
27 juni 21:00 Hof van Eden ...samen bier drinken ...op vrijdag brunchen 2 - 3 ...er klaar voor zijn
 
27 juni 21:30 Knuffelweide ...lekker! ...haar tandenborstel gebruiken 2 - 0 ...haar wel terugbellen
27 juni 21:30 Zevende Hemel ...in een tent slapen ...morgen samen vrij nemen 0 - 5 ...haar wel terugbellen
27 juni 21:30 De Haagse Matras ...voor elkaar vallen ...zijn bed verwarmen 4 - 1 ...samen bier drinken
27 juni 21:30 Hof van Eden ...niet meer scharrelen ...haar duifje noemen 1 - 2 ...samen bier drinken
 
27 juni 22:00 Knuffelweide ...iemand die je ‘s nachts instopt ...haar wel terugbellen 2 - 0 ...haar tandenborstel gebruiken
27 juni 22:00 Zevende Hemel ...klef! ...wel wachten met sex 1 - 2 ...haar tandenborstel gebruiken
27 juni 22:00 De Haagse Matras ...door het veld huppelen ...geen eenzame kerst 3 - 1 ...haar tandenborstel gebruiken
27 juni 22:00 Hof van Eden ...zijn hockeysokken wassen ...er klaar voor zijn 2 - 0 ...haar tandenborstel gebruiken
   
20 juni 20:00 Lover's Lane ...morgen samen vrij nemen ...voor elkaar vallen 0 - 2 ...lekker!
20 juni 20:00 Groen als Gras ...een beschuitje eten ...niet meer scharrelen 0 - 3 ...lekker!
20 juni 20:00 Knuffelweide ...voor jou 10 anderen ...iemand die je ‘s nachts instopt 0 - 3 ...lekker!
20 juni 20:00 Zevende Hemel ...elkaar zomaar omhelzen ...klef! 0 - 3 ...lekker!
20 juni 20:00 De Haagse Matras ...op vrijdag brunchen ...door het veld huppelen 0 - 6 ...lekker!
20 juni 20:00 Hof van Eden ...haar tandenborstel gebruiken ...zijn hockeysokken wassen 2 - 0 ...lekker!
 
20 juni 20:30 Lover's Lane ...er klaar voor zijn ...gemengd spelen 4 - 0 ...voor jou 10 anderen
20 juni 20:30 Groen als Gras ...zijn bed verwarmen ...een stille aanbidder 3 - 2 ...voor jou 10 anderen
20 juni 20:30 Knuffelweide ...haar duifje noemen ...hem ook laten scoren 1 - 3 ...voor jou 10 anderen
20 juni 20:30 Zevende Hemel ...haar wel terugbellen ...samen bier drinken 2 - 1 ...voor jou 10 anderen
20 juni 20:30 De Haagse Matras ...wel wachten met sex ...lekker! 1 - 1 ...voor jou 10 anderen
20 juni 20:30 Hof van Eden ...geen eenzame kerst ...in een tent slapen 0 - 0 ...voor jou 10 anderen
 
20 juni 21:00 Knuffelweide ...elkaar zomaar omhelzen ...door het veld huppelen 1 - 3 ...samen bier drinken
20 juni 21:00 Zevende Hemel ...op vrijdag brunchen ...zijn hockeysokken wassen 0 - 1 ...samen bier drinken
20 juni 21:00 De Haagse Matras ...haar tandenborstel gebruiken ...voor elkaar vallen 0 - 1 ...samen bier drinken
20 juni 21:00 Hof van Eden ...morgen samen vrij nemen ...niet meer scharrelen 2 - 2 ...samen bier drinken
 
20 juni 21:30 Knuffelweide ...een beschuitje eten ...iemand die je ‘s nachts instopt 0 - 0 ...geen eenzame kerst
20 juni 21:30 Zevende Hemel ...voor jou 10 anderen ...klef! 3 - 2 ...geen eenzame kerst
20 juni 21:30 De Haagse Matras ...haar wel terugbellen ...lekker! 0 - 0 ...morgen samen vrij nemen
20 juni 21:30 Hof van Eden ...wel wachten met sex ...in een tent slapen 0 - 0 ...morgen samen vrij nemen
 
20 juni 22:00 Knuffelweide ...geen eenzame kerst ...gemengd spelen 2 - 0 ...een beschuitje eten
20 juni 22:00 Zevende Hemel ...er klaar voor zijn ...een stille aanbidder 3 - 1 ...een beschuitje eten
20 juni 22:00 De Haagse Matras ...zijn bed verwarmen ...hem ook laten scoren 1 - 2 ...een beschuitje eten
20 juni 22:00 Hof van Eden ...haar duifje noemen ...samen bier drinken 2 - 2 ...een beschuitje eten
   
13 juni 20:00 Lover's Lane ...door het veld huppelen ...haar duifje noemen 1 - 0 ...gemengd spelen
13 juni 20:00 Groen als Gras ...zijn hockeysokken wassen ...haar wel terugbellen 1 - 1 ...gemengd spelen
13 juni 20:00 Knuffelweide ...voor elkaar vallen ...wel wachten met sex 2 - 0 ...gemengd spelen
13 juni 20:00 Zevende Hemel ...niet meer scharrelen ...geen eenzame kerst 6 - 2 ...gemengd spelen
13 juni 20:00 De Haagse Matras ...iemand die je ‘s nachts instopt ...er klaar voor zijn 0 - 2 ...gemengd spelen
13 juni 20:00 Hof van Eden ...klef! ...zijn bed verwarmen 1 - 3 ...gemengd spelen
 
13 juni 20:30 Lover's Lane ...lekker! ...voor jou 10 anderen 0 - 1 ...door het veld huppelen
13 juni 20:30 Groen als Gras ...in een tent slapen ...elkaar zomaar omhelzen 0 - 1 ...door het veld huppelen
13 juni 20:30 Knuffelweide ...gemengd spelen ...op vrijdag brunchen 0 - 1 ...door het veld huppelen
13 juni 20:30 Zevende Hemel ...een stille aanbidder ...haar tandenborstel gebruiken 1 - 4 ...door het veld huppelen
13 juni 20:30 De Haagse Matras ...hem ook laten scoren ...morgen samen vrij nemen 2 - 2 ...door het veld huppelen
13 juni 20:30 Hof van Eden ...samen bier drinken ...een beschuitje eten 4 - 0 ...door het veld huppelen
 
13 juni 21:00 Knuffelweide ...voor elkaar vallen ...geen eenzame kerst 0 - 1 ...elkaar zomaar omhelzen
13 juni 21:00 Zevende Hemel ...niet meer scharrelen ...er klaar voor zijn 1 - 1 ...elkaar zomaar omhelzen
13 juni 21:00 De Haagse Matras ...iemand die je ‘s nachts instopt ...zijn bed verwarmen 2 - 5 ...elkaar zomaar omhelzen
13 juni 21:00 Hof van Eden ...klef! ...haar duifje noemen 2 - 1 ...elkaar zomaar omhelzen
 
13 juni 21:30 Knuffelweide ...door het veld huppelen ...haar wel terugbellen 0 - 0 ...op vrijdag brunchen
13 juni 21:30 Zevende Hemel ...zijn hockeysokken wassen ...wel wachten met sex 3 - 0 ...op vrijdag brunchen
13 juni 21:30 De Haagse Matras ...gemengd spelen ...haar tandenborstel gebruiken 0 - 0 ...niet meer scharrelen
13 juni 21:30 Hof van Eden ...een stille aanbidder ...morgen samen vrij nemen 1 - 1 ...niet meer scharrelen
 
13 juni 22:00 Knuffelweide ...hem ook laten scoren ...een beschuitje eten 1 - 0 ...wel wachten met sex
13 juni 22:00 Zevende Hemel ...samen bier drinken ...voor jou 10 anderen 2 - 0 ...wel wachten met sex
13 juni 22:00 De Haagse Matras ...lekker! ...elkaar zomaar omhelzen 1 - 3 ...wel wachten met sex
13 juni 22:00 Hof van Eden ...in een tent slapen ...op vrijdag brunchen 1 - 1 ...wel wachten met sex
   
6 juni 20:00 Lover's Lane ...wel wachten met sex ...hem ook laten scoren 0 - 3 ...klef!
6 juni 20:00 Groen als Gras ...geen eenzame kerst ...samen bier drinken 1 - 3 ...klef!
6 juni 20:00 Knuffelweide ...er klaar voor zijn ...lekker! 1 - 2 ...klef!
6 juni 20:00 Zevende Hemel ...zijn bed verwarmen ...in een tent slapen 5 - 1 ...klef!
6 juni 20:00 De Haagse Matras ...haar duifje noemen ...gemengd spelen 1 - 2 ...klef!
6 juni 20:00 Hof van Eden ...haar wel terugbellen ...een stille aanbidder 0 - 1 ...klef!
 
6 juni 20:30 Lover's Lane ...op vrijdag brunchen ...iemand die je ‘s nachts instopt 4 - 1 ...zijn bed verwarmen
6 juni 20:30 Groen als Gras ...haar tandenborstel gebruiken ...klef! 1 - 3 ...zijn bed verwarmen
6 juni 20:30 Knuffelweide ...morgen samen vrij nemen ...door het veld huppelen 1 - 1 ...zijn bed verwarmen
6 juni 20:30 Zevende Hemel ...niet meer scharrelen ...zijn hockeysokken wassen 5 - 0 ...zijn bed verwarmen
6 juni 20:30 De Haagse Matras ...voor jou 10 anderen ...voor elkaar vallen 0 - 2 ...zijn bed verwarmen
6 juni 20:30 Hof van Eden ...elkaar zomaar omhelzen ...een beschuitje eten 0 - 1 ...zijn bed verwarmen
 
6 juni 21:00 Knuffelweide ...haar wel terugbellen ...hem ook laten scoren 1 - 1 ...niet meer scharrelen
6 juni 21:00 Zevende Hemel ...wel wachten met sex ...samen bier drinken 0 - 2 ...niet meer scharrelen
6 juni 21:00 De Haagse Matras ...geen eenzame kerst ...lekker! 2 - 4 ...niet meer scharrelen
6 juni 21:00 Hof van Eden ...er klaar voor zijn ...in een tent slapen 0 - 4 ...niet meer scharrelen
 
6 juni 21:30 Knuffelweide ...zijn bed verwarmen ...gemengd spelen 0 - 2 ...een beschuitje eten
6 juni 21:30 Zevende Hemel ...haar duifje noemen ...een stille aanbidder 0 - 1 ...een beschuitje eten
6 juni 21:30 De Haagse Matras ...elkaar zomaar omhelzen ...iemand die je ‘s nachts instopt 3 - 0 ...er klaar voor zijn
6 juni 21:30 Hof van Eden ...op vrijdag brunchen ...klef! 4 - 2 ...er klaar voor zijn
 
6 juni 22:00 Knuffelweide ...haar tandenborstel gebruiken ...door het veld huppelen 4 - 1 ...haar duifje noemen
6 juni 22:00 Zevende Hemel ...morgen samen vrij nemen ...zijn hockeysokken wassen 0 - 0 ...haar duifje noemen
6 juni 22:00 De Haagse Matras ...een beschuitje eten ...voor elkaar vallen 1 - 1 ...haar duifje noemen
6 juni 22:00 Hof van Eden ...voor jou 10 anderen ...niet meer scharrelen 1 - 5 ...haar duifje noemen
   
30 mei 20:00 Lover's Lane ...hem ook laten scoren ...op vrijdag brunchen 3 - 2 ...iemand die je ‘s nachts instopt
30 mei 20:00 Groen als Gras ...samen bier drinken ...haar tandenborstel gebruiken 2 - 1 ...iemand die je ‘s nachts instopt
30 mei 20:00 Knuffelweide ...lekker! ...morgen samen vrij nemen 1 - 1 ...iemand die je ‘s nachts instopt
30 mei 20:00 Zevende Hemel ...in een tent slapen ...een beschuitje eten 3 - 0 ...iemand die je ‘s nachts instopt
30 mei 20:00 De Haagse Matras ...gemengd spelen ...voor jou 10 anderen 2 - 0 ...iemand die je ‘s nachts instopt
30 mei 20:00 Hof van Eden ...een stille aanbidder ...elkaar zomaar omhelzen 0 - 1 ...iemand die je ‘s nachts instopt
 
30 mei 20:30 Lover's Lane ...iemand die je ‘s nachts instopt ...wel wachten met sex 0 - 1 ...een stille aanbidder
30 mei 20:30 Groen als Gras ...klef! ...geen eenzame kerst 2 - 1 ...een stille aanbidder
30 mei 20:30 Knuffelweide ...door het veld huppelen ...er klaar voor zijn 2 - 0 ...een stille aanbidder
30 mei 20:30 Zevende Hemel ...zijn hockeysokken wassen ...zijn bed verwarmen 2 - 0 ...een stille aanbidder
30 mei 20:30 De Haagse Matras ...haar wel terugbellen ...haar duifje noemen 0 - 3 ...een stille aanbidder
30 mei 20:30 Hof van Eden ...niet meer scharrelen ...voor elkaar vallen 1 - 1 ...een stille aanbidder
 
30 mei 21:00 Knuffelweide ...hem ook laten scoren ...haar tandenborstel gebruiken 0 - 0 ...haar wel terugbellen
30 mei 21:00 Zevende Hemel ...samen bier drinken ...morgen samen vrij nemen 1 - 1 ...haar wel terugbellen
30 mei 21:00 De Haagse Matras ...lekker! ...een beschuitje eten 1 - 0 ...haar wel terugbellen
30 mei 21:00 Hof van Eden ...in een tent slapen ...voor jou 10 anderen 2 - 1 ...haar wel terugbellen
 
30 mei 21:30 Knuffelweide ...gemengd spelen ...elkaar zomaar omhelzen 0 - 1 ...wel wachten met sex
30 mei 21:30 Zevende Hemel ...een stille aanbidder ...op vrijdag brunchen 1 - 2 ...wel wachten met sex
30 mei 21:30 De Haagse Matras ...iemand die je ‘s nachts instopt ...geen eenzame kerst 0 - 1 ...haar tandenborstel gebruiken
30 mei 21:30 Hof van Eden ...klef! ...er klaar voor zijn 4 - 2 ...haar tandenborstel gebruiken
 
30 mei 22:00 Knuffelweide ...door het veld huppelen ...zijn bed verwarmen 1 - 1 ...op vrijdag brunchen
30 mei 22:00 Zevende Hemel ...zijn hockeysokken wassen ...haar duifje noemen 1 - 1 ...op vrijdag brunchen
30 mei 22:00 De Haagse Matras ...voor elkaar vallen ...haar wel terugbellen 0 - 0 ...op vrijdag brunchen
30 mei 22:00 Hof van Eden ...niet meer scharrelen ...wel wachten met sex 2 - 0 ...op vrijdag brunchen