Geachte leden der Staten Generaal, beste onderdanen,

Met grote blijdschap kondig Ik U, mede namens mijn vaste partner ERNST & YOUNG, hierbij aan dat de Zomer Avond Competitie van HCC Groen Geel dit jaar het predicaat - Koninklijk - zal dragen. Als Hofleverancier van sport, bier en plezier is deze naam meer dan verdiend!

Dank zij de inzet van enkele van uw medeburgers en de samenwerking met BaByXL, Aquavitesse en StarJob zal de komende donderdagen op de terreinen van het Palais du Seigle (De Roggewoning) opnieuw een vorstelijk sportfestijn plaatsvinden. De tournooivelden zijn voor u uitgerust door hofleverancier DEKKER sport.

Op zonovergoten terrassen kunnen de edelen zich laven aan gekoelde verversingen, elkander toespelingen makend over al het vorstelijke schoons dat zich rondom bevindt. Links een prinsesje, rechts een roofridder, ginds een echte keizer.

Het is geen sprookje: alle Koninklijken hebben zich verzameld op het Paleis de Roggewoning om in al hun glorie te feesten, te drinken en te dansen, tegelijkertijd ook nog met hun houten scepters tegen de rijksappel slaand op de uitgestrekte weiden van de paleistuinen. Volgens de hoogste koninklijke etiquette spelen zij het spel.

Hoofse muziek zal het koninklijke sportgebeuren verluchtigen, er komt een défilé, er worden mensen geridderd tijdens de traditionele Lintjesregen en als sluitstuk van dit zomers spektakel worden alle prinsen, prinsessen, koningen en koninginnen en alle andere koninklijke sporters gefêteerd op een Koninklijk Bal.

Hierbij verklaar ik de Zomer Avond Competitie 2001 voor geopend!

De ZACcie